فراخوان دومین نمایشگاه بین المللی پارچه و صنایع وابسته

 

از علاقه مندان برای مشارکت در دومین نمایشگاه بین المللی پارچه و صنایع وابسته دعوت می گردد.

فراخوان نمایشگاه از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.

فارسی-(فراخوان)