احتراماً بنا به درخواست اداره کل دفتر صنایع پوشاک و نساجی وزارت صمت و نیز انجمن‌ها و تشکل‌های صنعت نساجی مبنی بر ایجاد فاصله مناسب بین دومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی پارچه و صنایع وابسته و نمایشگاه نساجی یزد (11 الی 14 اردیبهشت ماه 1403) و...

اخرین مهلت ثبت نام در دومین نمایشگاه بین المللی نخ و پارچه 20 اردیبهشت ماه 1403 می باشد....