مهلت ثبت نام

اخرین مهلت ثبت نام در دومین نمایشگاه بین المللی نخ و پارچه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ می باشد.